üniversite kursu ankara


nepotizm


Akraba ve yakın arkadaşları kayırma. isim


Örnek Cümle

Aile işletmelerinin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri nepotizmdir. Bu araştırmanın amacı, aile işletmelerinde nepotizm uygulamalarının aile üyesi olmayan çalışanlar üzerine etkilerini incelemektir.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Nepotizm'in Çalışanlar Üzerine Etkileri


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Akraba ve yakın arkadaşları kayırma. isim

Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda veya yazı ve hesap makinelerinde, bilgisayarlarda değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü.

Damar tıkanıklığı. isim tıp

At ahırı. isim

Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. isim

Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu. isim

Başkasına yaranmak için açıktan, uygunsuz olarak verilen şey, armağan. isim eskimiş

Tek olarak kullanımı azdır. Peşkeş Çekmek deyimi ile kullanımı yoğundur.

Gişelerde, ulaşımda, telefon ve türlü oyunlarda, garsonların kasa ile hesaplaşmasında para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne. isim

Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. isim müzik

Çok gerekli, vazgeçilmez, lazım olan. sıfat

1. Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi. isim

2.Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere ters düşen. sıfat

Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü. isim

üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ

1. Doğrudan doğruya kendi kaynağından çıkan bir ışığın, yansıdıktan veya kırıldıktan sonra gösterdiği özelliklerin tümü. isim fizik

2. Kimyasal tepkimeler dolayısıyla bir pildeki gerilimin düşmesi. isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.