üniversite kursu ankara


nepotizm


Akraba ve yakın arkadaşları kayırma. isim


Örnek Cümle

Aile işletmelerinin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri nepotizmdir. Bu araştırmanın amacı, aile işletmelerinde nepotizm uygulamalarının aile üyesi olmayan çalışanlar üzerine etkilerini incelemektir.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Nepotizm'in Çalışanlar Üzerine Etkileri


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Akraba ve yakın arkadaşları kayırma. isim

Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü. isim

1. Cinsel ilişkiden sonra, dinin buyurduğu yolda henüz yıkanmadığı için temiz sayılmayan kimse, cünüp. sıfat

2. Pis, kötü, hoşlanılmayan kimse ya da şey. sıfat mecaz

3. Cünüplük. isim

Başkasına yaranmak için açıktan, uygunsuz olarak verilen şey, armağan. isim eskimiş

Tek olarak kullanımı azdır. Peşkeş Çekmek deyimi ile kullanımı yoğundur.

Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran kimse. isim

üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

Çok korkmak, çok sıkılmak, bunalım geçirmek, ölüm duygusuna kapılmak anlamlarında ecel teri ya da ecel terleri dökmek olarak kullanılır. isim mecaz

Polarılmış ışıkta, ışık titreşimlerinin doğrultusunu belirleyen düzlem. isim fizik

1. Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan. sıfat

2. Herkesçe tanınan, bilinen, genel beğeniye uygun, sevilen ve sayılan, ünlü. sıfat

Pornografi ile ilgili olan. sıfat

Özdeyiş, slogan.

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2024

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.